Camera inspectie nodig?

Geen paniek, bel BP Riooltechniek.

Camera inspectie

Wij gaan met een speciale camera in uw afvoer om bijv. breuken of verzakkingen te traceren. Wij kunnen de exacte locatie van het probleem detecteren.

Razendsnel ter plaatse, ervaren monteurs en schone oplevering naderhand.